Kalendář aktivit

«    prosinec 2019    »
PÚSČPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Novinky

18.prosince 2017
Přejeme PD pacientům a jejich rodinám do roku 2018 všechno nejlepší.
7.prosince 2017
Věděli jste, že v roce 2018 bude mít peritoneální dialýza výročí? Pacienti ji v ČR mohou využívat už 40 let. Největší rozvoj zaznamenala v 90. letech 20. století, kdy se začaly používat moderní dialyzační vaky.
Peritoneální dialýza
16.listopadu 2017
Dialyzovaní pacienti by neměli podceňovat pravidelnou stravu, a to včetně dopoledních a odpoledních svačin, které jim dodají potřebnou energii a bílkoviny.
Rada

starší novinky

Sociálně právní minimum pro dialyzované pacienty

Průkaz osoby se zdravotním postižením (dále popsaný stav vychází z legislativy platné od 1.1.2014)

Průkaz může získat osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.
Je vydáván ve třech stupních:
                 TP
                 ZTP
                 ZTP/P

Doba platnosti je nejvýše výše 5 let u osob do 18 let věku a nejvýše 10 let u osob starších 18 let věku. V případě, že vám nebyl průkaz osoby se zdravotním postižením přiznán nebo vám byl odejmut, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání nebo odejmutí průkazu podat odvolání.

TIP: držitelům průkazu ZTP a ZTP/P může být poskytnuta sleva vstupného na kulturní a sportovní akce. Záleží na pořadateli akce, zda bude průkazky akceptovat. Každopádně vždy stojí za to, zkusit se průkazkou prokázat. Některé pořadatelské agentury dávají i vstup zdarma, je třeba se informovat přímo u ní, protože v předprodejích o těchto výhodách většinou nevědí. Na tyto průkazky je vázáno i přiznání dalších výhod, které jsou uvedeny v dalších kapitolách.

Jaká témata vás nejvíce zajímají:
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením a vyhrazení parkovacího místa

Daňové a poplatkové úlevy

     a) osvobození od daně ze staveb a jednotek

     b) úlevy na dani z příjmu

     c) vrácení daně z přidané hodnoty - nákup automobilu financovaný z příspěvku na zvláštní pomůcku

     d) poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

     e) správní poplatky

     f) poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice

     g) místní poplatky

     h) rozhlasové a televizní poplatky

     i) slevy zemního plynu

     j) slevy elekrické energie

Slevy na telefon

Slevy a výhody poskytované Českými drahami 

Příspěvek na mobilitu

Postup pro držitele průkazů OZP vydaných dle kritérií platných před 1. 1. 2012 

Karta sociálních systémů (S-karta) jako průkaz osoby se zdravotním postižením 


Průkaz TP - komu náleží? Jaké nároky z něj vyplývají?
Průkaz TP náleží osobám se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na:
•  vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
•  přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízení.

Průkaz ZTP - komu náleží průkaz ZTP? Jaké nároky z něj vyplývají?
Průkaz ZTP náleží osobám s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na:
•  vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
•  přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních
•  bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Průkaz ZTP/P - komu náleží průkaz ZTP? Jaké nároky z něj vyplývají?
Průkaz ZTP/P náleží osobám se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na:
•  vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
•  přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních
•  bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
•  bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě (tzn. MHD, doprava autobusem a vlakem)
•  bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením a vyhrazení parkovacího místa
Držitelům průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P vydávají sociální odbory obcí s rozšířenou působností od 1. 8. 2011 tzv. "parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením" (do tohoto data byla vydávána tzv. označení O1), který je opravňuje stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to naléhavě nutné (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 67).
Vyhláška č. 30/2001 Sb., § 15, odst. 2 a 3 potom upřesňuje, že takto označená auta mohou vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo dopravní obsluhu". V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné lze tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou "Jen zásobování" nebo "Jen obsluha".

Dále podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou držitelé průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P osvobozeni od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice podle §20a, odst. 1, písm. h). Občané, jimž bylo vydán tento průkaz, tedy neplatí dálniční známku. Tato výhoda je tedy vázána na průkaz osoby se zdravotním postižením, nikoli na parkovací kartu, a platí pouze, je-li v autě přepravována osoba s přiznaným stupněm průkazu osoby se zdravotním postižením (viz.výše) a je-li držitelem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.
Od 1.9.2012 se osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice vztahuje také na vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li tato vozidla k přepravě osob se zdravotním postižením (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, §20a, odst. 1, písm. k)). Dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic tato vozidla nemusí mít dálniční známku ani v případě, kdy klient není právě ve vozidle přítomen (např. v případě, že se vozidlo vrací z ozdravovny, kam vezlo klienta domova pro OZP). ŘSD doporučuje, aby pro případ kontroly měl řidič vozidla k dispozici kopii zřizovací listiny domova, kde je přímo zmíněno, že se jedná o domov pro OZP dle §48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Domov pro OZP by také měl být zapsán v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatel.

Nad rámec zákona bylo dohodnuto s Policejním prezidiem České republiky a Celní správou ČR, že policisté a celníci při kontrolách nebudou pokutovat řidiče motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, je umístěna v některém zdravotnickém zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem tohoto zařízení. Tato informace je uvedena na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/Psi dále může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště podle zákona č. 361/2000 Sb. § 67, odst. 8. O to je třeba zažádat na obci s rozšířenou působností - odbor dopravy. K vyhrazenému místu se vztahuje více poplatků - za povolení ke zřízení, za užívání místa a za vyznačení (namalování místa). Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, osvobozen od poplatku za povolení ke zřízení takového místa. Poplatek za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích neplatí osoby zdravotně postižené. Poplatek za vyznačení místa je žadatel povinen uhradit, vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si ho můžete dojednat u soukromé firmy.

Co se týče výhod v EU, od 1.8.2011 je v rámci ČR vydávaná parkovací karta platná v rámci celé EU (její vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech). Výhoda neplacení dálniční známky je však nastavena pouze pro území ČR. V zahraničí mohou existovat odlišné podmínky na zpoplatnění komunikace. Parkovací průkaz pro OZP tedy platí v EU především pro parkování, nicméně doporučujeme si před odjezdem do zahraničí přesně zjistit podmínky v zemi, kam cestujete. Na ostatních "přenositelných" výhodách po celé EU se prozatím členské státy EU nedohodly.


Daňové a poplatkové úlevy

a) osvobození od daně ze staveb a jednotek
Od daně ze staveb a jednotek jsou dle §9, bodu n) a o) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, osvobozeny
budovy obytných domů nebo jednotky (byty) ve vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, který je příjemcem příspěvku na živobytí nebo je osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
budovy pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví držitele průkazu ZTP, který je buď příjemcem příspěvku na živobytí nebo osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, nebo držitele průkazu ZTP/P

b) úlevy na dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 35ba
Sleva na dani
Poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období snižuje o tyto částky:
- 24 840 Kč na poplatníka,
- 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně - průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,
- 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu,
- 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,
- 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
Poplatník daní z příjmů má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně (tzn. 1117 Kč měsíčně), pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b (tzn. nelze uplatnit u poplatníka, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky - bližší informace doporučujeme získat na příslušném Finančním úřadě) . Pokud je vyživované dítě žijící ve společné domácnosti držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se daňové zvýhodnění na dvojnásobek (tzn. 26 808 Kč ročně, 2234 Kč měsíčně).

Daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě lze uplatnit formou
•  slevy na dani - pokud byste po odečtení slev na dani dle §35ba (bližší informace v úvodu této podkapitoly) měli měsíčně odvést na dani více než 1117 Kč (resp. 2234 Kč), odvedli byste o tuto částku méně
•  daňového bonusu - pokud byste po odečtení slev na dani dle §35ba (bližší informace v úvodu této podkapitoly) měli odvést daň ve výši 0 Kč, byl by vám vyplacen daňový bonus ve výši 1117 Kč (resp. 2234 Kč)
•  kombinace slevy na dani a daňového bonusu - pokud byste po odečtení slev na dani dle §35ba (bližší informace v úvodu této podkapitoly) měli odvést méně než 1117 Kč (resp. 2234 Kč), odvedli byste daň a zbývající částka by vám byla vyplacena jako daňový bonus - např. pokud byste měli odvést daň ve výši 734 Kč a vaše dítě je držitelem průkazu ZTP/P, odvedli byste daň a bylo by Vám vyplaceno 1500 Kč
Maximální výše daňového bonusu je 60 300 Kč ročně (tzn. 5025 Kč měsíčně), bez ohledu na to, jestli je vyživované dítě držitelem průkazu ZTP/P; do limitu se sčítají daňové bonusy na všechny vyživované děti v domácnosti. Daňový bonus může uplatnit pouze osoba, jejíž roční příjem ze zaměstnání je vyšší než šestinásobek minimální mzdy v ČR, tzn. 51 000 Kč.

Na totéž dítě může uplatnit daňové zvýhodnění pouze jedna z osob, které dítě vyživují. Rodiče se mohou dohodnout, že po část roku uplatní zvýhodnění otec, po část roku matka, podle toho, kdo má v dané období příjem a může tedy uplatnit zvýhodnění, ale toto musí doložit svému zaměstnavateli nebo k daňovému přiznání.
!!!POZOR!!! Pokud zvýhodnění uplatňujete u zaměstnavatele měsíčně, jsou vám vypláceny daňové bonusy, ale nejste zaměstnáni celý rok nebo máte nízké příjmy a po uplynutí kalendářního roku zjistíte, že vaše roční příjmy nedosáhly šestinásobku minimální mzdy - pak musíte podat daňové přiznání, daňový bonus se stává nedoplatkem a musíte jej vrátit.

Za vyživované dítě poplatníka se považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je
a) nezletilým dítětem,
b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu III. stupně a
1. soustavně se připravuje na budoucí povolání,
2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

c) Vrácení daně z přidané hodnoty - nákup automobilu financovaný z příspěvku na zvláštní pomůcku
Při koupi auta z příspěvku od Úřadu práce je možné zažádat na finančním úřadě v místě trvalého bydliště o vrácení daně z přidané hodnoty. Tento nárok najdete v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 85. Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení DPH u jednoho osobního auta zakoupeného v ČR v období pěti let v maximální výši 100 000,- Kč. Nárok na vrácení zaplacené daně lze uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém jste obdrželi rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Žádost o vrácení DPH musí mít tyto náležitosti:
•  jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo zdravotně postižené osoby,
•  rozhodnutí úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla,
•  daňový doklad nebo doklad o nákupu osobního automobilu, který byl vystaven plátcem daně,
•  na dokladu je plátce povinen uvést tyto údaje: své obchodní jméno, sídlo, daňové identifikační číslo, rozsah a předmět daňového plnění, datum nákupu, sazbu daně a její výši.
Vrácení daně můžete uplatnit i při nákupu staršího ojetého vozu. Je však třeba si vždy dopředu ověřit u prodejce, zda je plátcem DPH a zda vám může vystavit doklad, kde bude DPH vyčíslena. Bez toho nelze o její vrácení požádat. U auta zakoupeného v bazaru je třeba mít na paměti, že DPH se vrací (až na ojedinělé případy) pouze z rabatu autobazaru.
Daňová úleva je vázána pouze na příspěvek na zakoupení vozidla, není možné ji uplatnit na vůz, který si koupíte sami.

d) poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
podle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 37e
Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

e) správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb.
Položka č. 5
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu - 30 Kč za každý podpis nebo razítko.
Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). Tuto výhodu poskytuje i Hospodářská komora ČR.
Výhoda neplatí v případě, že si podpis nebo listinu necháte ověřit u notáře nebo na pobočce České pošty.

Položka č. 12
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč
d) Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem - 1 000 Kč
Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Položka č. 18
Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci: 5 000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty: 10 000 Kč

Za vydání stavebního povolení ke změně dokončené stavby se poplatky u výše uvedených položek snižují na polovinu.

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P) má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu, tzn. pokud stavíte novou stavbu, nejste od poplatku osvobozeni.

Položka č. 26
a) Zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly - 800 Kč
f) Vydání řidičského průkazu - 50 Kč
Od poplatků jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). Dle vyjádření Ministerstva financí se osvobození vztahuje i na vozidlo, jehož provozovatelem je rodič zdravotně postiženého dítěte nebo opatrovník osoby zbavané způsobilosti k právním úkonům, pokud je dítě (osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům) držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Osvobození od tohoto poplatku se vztahuje pouze na osobní automobil, nikoliv na čtyřkolku.
(vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., přílohy č.1)

Položka č. 27
e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole - 1 000 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). Dle vyjádření Ministerstva financí se osvobození vztahuje i na vozidlo, jehož provozovatelem je rodič zdravotně postiženého dítěte nebo opatrovník osoby zbavané způsobilosti k právním úkonům, pokud je dítě (osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům) držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Položka č. 36
a) Povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) - poplatek tyto osoby nehradí.

f) poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Od poplatku je osvobozen automobil přepravující těžce zdravotně postižené občany, kterým byly podle zvláštního právního předpisu přiznány výhody II. stupně (ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně (ZTP/P), pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.
Ministerstvo dopravy na svých webových stránkách dále uvádí, že nad rámec zákona bylo dále dohodnuto s Policejním prezidiem České republiky a Celní správou ČR, že policisté a celníci při kontrolách nebudou pokutovat řidiče motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže předloží potvrzení, že osoba blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, je umístěna v některém zdravotnickém zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací.
Od 1.9.2012 se osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice vztahuje také na vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li tato vozidla k přepravě osob se zdravotním postižením. Dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic tato vozidla nemusí mít dálniční známku ani v případě, kdy klient není právě ve vozidle přítomen (např. v případě, že se vozidlo vrací z ozdravovny, kam vezlo klienta domova pro OZP). ŘSD doporučuje, aby pro případ kontroly měl řidič vozidla k dispozici kopii zřizovací listiny domova, kde je přímo zmíněno, že se jedná o domov pro OZP dle §48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Domov pro OZP by také měl být zapsán v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatel.
Od poplatku je dále osvobozen automobil přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (tuto skutečnost doporučujeme doložit vyjádřením odborného ošetřujícího lékaře).

g) místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- § 2 - poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, závislá a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod. Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok.
- § 3 - poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, závislé a držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci
- § 4 - poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené
- § 10 - poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města neplatí držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci

h) rozhlasové a televizní poplatky podle zákona č. 348/2005, o rozhlasových a televizních poplatcích
Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny
a) osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti,
Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,
a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima ,
b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.
Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona o životním a existenčním minimu.

Poplatník, který je z výše uvedených důvodů od poplatků osvobozen, musí podat žádost o osvobození od poplatků za televizní nebo rozhlasový přijímač, a to podle toho, jak poplatky dříve platil:
1. ve formě SIPO na pobočkách České pošty - podá vyplněnou žádost (kterou by měl dostat na pobočce České pošty), kde např. doloží příjmy (pokud žádá o osvobození kvůli nízkým příjmům), na pobočce České pošty.
2. Ve formě bezhotovostního příkazu
- přímo České televizi
- přímo Českému rozhlasu - vyplní žádost

i) slevy zemního plynu
Pro držitele průkazu ZTP/P nabízí společnost RWE slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh (vč. DPH) dle aktuálního ceníku. Informujte se na pobočce plynárenské společnosti ve vašem kraji.

Slevu ve výši 65 Kč/MWh (cca 0,70 Kč/m3) z ceny za komoditu bez DPH poskytuje držitelům průkazu ZTP/P (včetně osob blízkých žijících ve společné domácnosti) a seniorům nad 65 let věku společnost Pražská plynárenská, a.s.
Společnost Elimon, a. s. poskytuje držitelům průkazů ZTP nebo ZTP/P (popř. osobě blízké žijící s držitelem průkazu ve společné domácnosti) slevu za odebraný plyn ve výši 10 Kč/MWh (bez DPH).
Slevy na zemní plyn nejsou zaručeny závazným právním předpisem.

j) slevy elektrické energie
Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a nebo osoby žijící s nimi ve společné domácnosti nabízí ČEZ slevu na odběr elektrické energie ve výši 120 Kč bez DPH ročně.
Slevy na elektrickou energii nejsou zaručeny závazným právním předpisem.

Sleva na telefon
Od 1. ledna 2007 jsou pro zdravotně postižené a sociálně slabé občany připraveny slevy na telefon. Nárok na slevu 200,- Kč mají tyto skupiny občanů:
a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
b) držitel průkazu ZTP/P,
c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastník, který o ni osobně pečuje
d) účastník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

Operátoři nabízejí svým zákazníkům spadajícím do těchto skupin speciální tarify. Příspěvek je možné využít na pevnou i mobilní linku. Pokud je žadatel o zvýhodněný tarif nezletilý, má na zřízení zvýhodněného tarifu nárok osoba, která je jeho zákonným zástupcem.
Zkontaktujte v první řadě svého operátora, jeho pracovníci vám řeknou, jaké doklady od Vás potřebují, a seznámí vás se svojí nabídkou.
Úřad práce příspěvek nevyplácí, dostanete ho od operátora prostřednictvím slevy, ÚP hraje pouze tu roli, že vám případně vydá potřebné potvrzení.

Poskytování slev na telefon upravuje nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby.

Podmínky u jednotlivých operátorů se liší, nejlépe je kontaktovat přímo Vašeho operátora (02, T-Mobile, Vodafone).

Slevy a výhody poskytované Českými drahami
Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné dle platného ceníku Českých drah.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají nárok na zakoupení In-karty, která je opravňuje k uplatňování 75 % slevy na zákaznické jízdné.

Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na:
1. bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě a to i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné; průvodcem nevidomého může být i vodící pes,
2. bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo,
3. bezplatnou přepravu dětského kočárku jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.

Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P a, s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let.

Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. vozové třídy rozdíl mezi obyčejným nebo zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy podle nároku držitele průkazu ZTP/P. Pokud je sám držitelem In-karty, zaplatí rozdíl mezi zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy. Vodící pes nevidomého se přepraví bezplatně i v 1. vozové třídě.

Při použití 2. vozové třídy vlaku SuperCity zaplatí držitel průkazu ZTP, ZTP/P zvláštní jízdné dle ceníku ČD, při použití 1. vozové třídy obyčejné jízdné SuperCity dle ceníku ČD. Průvodce držitele průkazu ZTP/P je povinen zaplatit při použití vlaku SC v 1. a 2. vozové třídě cenu místenky SC dle ceníku ČD.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají nárok na zakoupení jízdního dokladu (jízdenky) ve vlaku i při nástupu v "obsazené" stanici bez manipulační přirážky. Jízdenku lze tedy zakoupit u průvodčího za hotové i "předplacenou" In - kartou. U vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto službu pochopitelně využít nelze.

Příspěvek na mobilitu - zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Příspěvek na mobilitu je opakující se dávkou, která slouží k částečné úhradě zvýšených nákladů na dopravu osobám se zdravotním postižením; nahrazuje příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu (dávky poskytované do 31. 12. 2011).

Na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která
•  je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P vydaného podle legislativy platné po 1. 1. 2014
•  v kalendářním měsíci se za úhradu opakovaně dopravuje nebo je dopravována a
•  nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (s výjimkou případů zvláštního zřetele).Nárok na příspěvek na mobilitu u osob, kterým jsou poskytovány tyto pobytové služby, tedy bude posuzován individuálně; pokud splníte ostatní podmínky pro přiznání příspěvku, můžete jej získat i přesto, že trvale bydlíte v některém z výše uvedených zařízení.

Výše uvedené podmínky musí být splněny současně a, s výjimkou podmínky opakovaného dopravování, musí být splněny po celý kalendářní měsíc.

Nárok na výplatu příspěvku na mobilitu nemáte v případě, že jste po celý kalendářní měsíc v péči zdravotnického zařízení (nemocnice, lázně). Podmínka celého kalendářního měsíce je splněna tehdy, pokud jste v daném zařízení i první a poslední den v měsíci. Stačí však to, abyste byli první den v měsíci přijati nebo poslední den v měsíci propuštěni ze zařízení, a podmínka celého kalendářního měsíce splněna není a vám náleží celý příspěvek na mobilitu. Z tohoto důvodu je vhodné plánovat si např. lázně tak, aby zasahovaly do dvou měsíců, a vy jste vždy alespoň půl dne v daném měsíci byli doma.

Vyplácení příspěvku je v kompetenci krajských poboček Úřadu práce. Formulář žádosti o příspěvek je k dispozici.

V případě, že Vám nebo Vašemu dítěti byl příspěvek na mobilitu odejmut nebo nebyl přiznán, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odebrání nebo nepřiznání příspěvku podat odvolání. Odvolání se podává zpět na krajskou pobočku úřadu práce, která vydala rozhodnutí - tato pobočka může své rozhodnutí ještě přehodnotit, pokud ovšem na svém rozhodnutí setrvá, předává odvolání dále na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Postup pro držitele průkazů OZP vydaných dle kritérií platných před 1. 1. 2012
a) Pokud máte stále platný průkaz TP, ZTP, nebo ZTP/P vydaný na základě kritérií platných před 1. 1. 2012, bude vám tento průkaz platit po dobu na něm vyznačenou, nejdéle však do 31. 12. 2015. Před uplynutím platnosti tohoto průkazu si můžete podat na krajské pobočce (resp. kontaktním místě) Úřadu práce žádost o nový průkaz.

b) Pokud na průkazu máte vyznačenu platnost delší než do 31. 12. 2015, zahájí krajská pobočka (resp. kontaktní místo) Úřadu práce řízení o průkazu sama, tzv. z moci úřední; žádost o nový průkaz tedy nemusíte podávat sami. Řízení bude zahájeno před 31. 12. 2015.  

Karta sociálních systémů (S-karta) jako průkaz osoby se zdravotním postižením

Karta sociálních systémů (tzv. S-karta) byla vydávána po 1. 1. 2012 příjemcům příspěvků pro osoby se zdravotním postižením, dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a podpory v nezaměstnanosti, sloužila také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. Datem 1. 11. 2013 však nabyl účinnosti zákon, kterým byla karta sociálních systémů zrušena.

Pokud Vám byla vydána karta sociálních systémů, která současně slouží jako Váš průkaz osoby se zdravotním postižením, bude Vaše karta platit maximálně do 30. 4. 2014, do tohoto data dostanete náhradní papírovou kartu, která bude mít stejnou platnost jako karta sociálních systémů, kterou nahrazuje, nejdéle však do 31. 12. 2015. Před 31. 12. 2015 pak krajská pobočka (resp. kontaktní místo) Úřadu práce zahájí z moci úřední řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením dle kritérií platných od 1. 1. 2014.

Pokud vám byla vydána papírová karta s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením, bude platit po dobu, která je na této kartě vyznačena. O průkaz osoby se zdravotním postižením podle kritérií platných od 1. 1. 2014 tedy budete žádat až před uplynutím platnosti karty. Pokud však dojde ke ztrátě nebo odcizení této karty, bude vám krajskou pobočkou (resp. kontaktním místem) Úřadu práce vydán dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením platný po stejnou dobu jako ztracená (odcizená) karta, nejdéle však do 31. 12. 2015, váš zdravotní stav nebude pro účely vydání tohoto dočasného průkazu znovu posuzován. Před 31. 12. 2015 pak krajská pobočka (resp. kontaktní místo) Úřadu práce zahájí z moci úřední řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením dle kritérií platných od 1. 1. 2014. 


<< Zpět na úvodní stránku

Copyright © 2013 Baxter CZECH spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena
Podmínky užívání www.domaci-dialyza.cz     Legal Disclaimer     Privacy     Linking Disclaimer
kontakt: info@domaci-dialyza.cz