Co víte o chronickém onemocnění ledvin a dialýze? Otestujte své vědomosti!

Diagnóza chronického onemocnění ledvin s sebou nese spoustu nových povinností: pravidelné kontroly v nefrologické ambulanci, změnu stravovacích návyků i nutnost vstřebat spoustu informací a obeznámit se s výrazy, které se vážou jak k nemoci samotné, tak k přípravě na možnou dialýzu. Ověřte si, zda víte vše důležité, co potřebujete vědět pro klidný a spokojený život s chronickým onemocněním ledvin a výběr vhodného typu dialýzy.

1. Chronické onemocnění ledvin bývá často nazýváno „němým“ nebo „tichým“ onemocněním. Z jakého důvodu?

a) Onemocnění nelze v počátečních stadiích nijak odhalit

b) Onemocnění často nemá žádné vnější projevy

c) Špatně fungující ledviny jsou při ultrazvukovém zobrazení téměř neviditelné

 

2. Jaké potíže vás mohou upozornit na to, že vaše ledviny již nefungují správně?

a) Otoky rukou a nohou, dušnost, neobvyklá únava

b) Rozostřený zrak, třes rukou, závratě

c) Bolest na v pravé dolní části břicha, velká žízeň

 

3. Ke zjištění, v jakém stadiu se vaše chronické onemocnění ledvin nachází, váš nefrolog používá jednoduché vyšetření. Jak se nazývá?

a) Rozbor krve

b) Ultrazvukové vyšetření ledvin

c) Glomerulární filtrace

 

4. V jakém prostředí je možné provádět manuální peritoneální dialýzu?

a) Pouze ve zdravotnickém zařízení

b) Všude, kde je možné vytvořit čisté podmínky

c) Ve zdravotnickém zařízení nebo doma

Co víte o chronickém onemocnění ledvin a dialýze?

 

5. Kde se provádí hemodialýza?

a) Ve zdravotnickém zařízení i doma

b) Pouze doma

c) Pouze ve zdravotnickém zařízení

 

6. Jak často se hemodialýza podstupuje?

a) Jednou týdně

b) Většinou třikrát týdně

c) Každý den

 

7. Jak funguje peritoneální dialýza?

a) Krev se od odpadních látek čistí přes tenké střevo

b) Krev se od odpadních látek čistí přes pobřišnici

c) Krev se od odpadních látek čistí přes umělý filtr

 

8. Peritoneální dialýzu lze provádět ručně, nebo s použitím předem naprogramovaného přístroje. Jak se tento přístroj nazývá?

a) Cykler

b) Cyklátor

c) Dialyzér

 

9. Jak často se automatizovaná peritoneální dialýza většinou provádí?

a) Obvykle jednou denně, buď kontinuálně, nebo přerušovaně, většinou v noci

b) Jednou týdně

c) Dvakrát až třikrát týdně, v závislosti na množství stravy

 

10. Mohou si lidé s chronickým onemocněním ledvin provádět některý typ dialýzy sami, bez dohledu nebo pomoci další osoby?

a) Ne, asistence s dialýzou je vždy nezbytná

b) Ano, domácí hemodialýza nebo peritoneální dialýza mohou probíhat bez cizí pomoci

c) Ano, ale pouze v případě automatizované peritoneální dialýzy

 

11. Důležitým pojmem, který souvisí s peritoneální dialýzou, je výměna. Co přesně znamená?

a) Odvedení roztoku s odpadními látkami z těla a přivedení nového roztoku

b) Odstranění katetru a jeho nahrazení novým

c) Přechod z hemodialýzy na peritoneální dialýzu

 

12. Při léčbě chronického onemocnění ledvin je nutné upravit stravovací návyky. Na jaký typ potravin je třeba si dát pozor?

a) Na potraviny s vysokým obsahem vlákniny

b) Na potraviny s vysokým obsahem soli, vápníku a fosforu

c) Na potraviny s nízkým obsahem tuku

 

13. Jednou z možností léčby chronického onemocnění ledvin je přijetí ledviny od dárce. Jak se tento úkon nazývá?

a) Transpozice

b) Transplantace

c) Transfer štěpu

 

14. Smějí lidé s chronickým onemocněním ledvin sportovat?

a) Veškerý sport je zakázaný, povolena je jen pomalá chůze

b) Ano, ale pouze do té doby, než zahájí dialýzu

c) Pravidelný pohyb má být součástí zdravého životního stylu bez ohledu na stupeň poškození ledvin nebo nutnost dialýzy

 

Správné odpovědi:

  1. b) Chronické onemocnění ledvin se často v počátečních stadiích neprojevuje žádnými příznaky.
  2. a) Mezi možné známky poškození ledvin patří otoky rukou a nohou, dušnost, neobvyklá únava.

3.   c) Stupeň poškození funkce ledvin se zjišťuje pomocí míry glomerulární filtrace. Jde o jednoduché vyšetření, které může ve své ambulanci provést i praktický lékař.

4.   b) Manuální neboli ruční peritoneální dialýzu lze provádět v každém dostatečně čistém prostředí, včetně např. Kanceláře nebo doma.

5.   a) Hemodialýzu podstupuje většina nemocných ve zdravotnickém zařízení, existuje ale také možnost domácí hemodialýzy.

6.   b) Pomocí hemodialýzy se lidé s chronickým onemocněním ledvin dialyzují většinou třikrát týdně.

7.   b) Při peritoneální dialýze se krev zbavuje odpadních látek pomocí pobřišnice.

8.   a) Přístroj pro automatizovanou dialýzu se nazývá cykler.

9.   a) Pacienti na automatizované peritoneální dialýze se k cykleru připojují na jednu na několikahodinovou léčbu většinou v odpoledních nebo večerních hodinách, která končí následující den ráno.

10.  b) Zaškolení a fyzicky a mentálně schopní pacienti mohou všechny typy dialýzy provádět sami.

11.  a) Výměnou nazýváme odvedení roztoku s odpadními látkami z těla a přivedení nového roztoku. Tento úkon lze provádět manuálně, nebo automatizovaně pomocí přístroje.

12.  b) Při chronickém onemocnění ledvin je třeba omezit příjem soli, vápníku a fosforu.

13.  b) Přijetí ledviny od dárce se nazývá transplantace

14.  c) Pravidelný pohyb je důležitý pro dobrou tělesnou i psychickou kondici, a to i u osob s chronickým onemocněním ledvin, včetně dialyzovaných. O tom, který sport je pro vás nejvhodnější, se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

 

Pokud se chcete dozvědět více o chronickém onemocnění ledvin a jeho projevech, navštivte sekci: https://www.domaci-dialyza.cz/cs/najdete-odpovedi-na-sve-otazky

Podrobnosti o jednotlivých typech dialýzy, jejich výhodách a omezeních najdete v sekci: https://www.domaci-dialyza.cz/cs/seznamte-se-s-moznostmi-lecby

Zásady správného stravování při chronickém onemocnění ledvin shrnuje sekce: https://www.domaci-dialyza.cz/cs/spokojeny-zivot/strava-dialyza

12. října 2021