Intimní život a chronické onemocnění ledvin

Dialýza vám nemusí bránit v intimním životě. Prvním krokem k jeho udržení je otevřeně se svým partnerem mluvit o všem, co vás v souvislosti s dialýzou trápí.  

Intimacy and Chronic Kidney Disease

S detaily, které se budete dozvídat o léčbě chronického onemocnění ledvin, si možná budete klást otázku, jak léčba ovlivní váš intimní život. Můžete například podobně jako mnozí další lidé na dialýze cítit, že sex je důležitý pro vaši tělesnou i psychickou pohodu, ale váš léčebný režim, užívání léků a plnění pracovních a rodinných povinností ponechávají jen malý prostor pro intimitu.

Otázky související se sebeúctou, vnímáním těla a sexuální touhou jsou pro osoby na dialýze běžné. Komunikace s partnerem a vaším ošetřujícím týmem je prvním krokem k jejich řešení.

Intimacy - Being Intimate on Peritoneal Dialysis (PD).jpg

Intimní život a peritoneální dialýza

Pokud podstupujete peritoneální dialýzu, můžete se s dialyzační tekutinou v břišní dutině cítit při sexu nepříjemně. Zeptejte se ošetřující sestry, zda můžete nejprve tekutinu vypustit. V případě, že budete při sexu připojeni na APD cykler, budete společně se svým partnerem muset najít nejlepší způsob, jak se vyhnout vytažení katétru. Můžete se ošetřující sestry také zeptat, zda je možné se od APD cykleru dočasně odpojit.

Intimacy_largeTile_2

Promluvte si se svým partnerem o vašem intimním životě

Pro udržení blízkosti ve vašem vztahu je důležité, abyste se svým partnerem hovořili o tom, jak chronické onemocnění ledvin ovlivňuje vaši touhu po sexu, a aby své pocity a potřeby měl příležitost sdílet také váš partner. Diskuse o tělesných a psychických obtížích, které se u vás mohou vyskytnout, může vést k vzájemnému porozumění a umožní vám tyto potíže řešit k oboustranné spokojenosti. Vést tento typ rozhovorů vám může být nepříjemné. U osob s chronickým onemocněním ledvin však sexuální dysfunkce není neobvyklým jevem a mluvit o ní může pomoci snížit stres týkající se této oblasti vašeho vztahu.

Intimacy_largeTile_3

Nedostatek sexuální touhy

Vaše sexuální touha může během vaší léčby z mnoha důvodů kolísat. Příčinou jejího oslabení může být například bolest, únava nebo hormonální nerovnováha. Mohou se objevit také obavy spojené se sexuální výkonností nebo se změnami ve vašem vzhledu, které u vás povedou k odmítání tělesné blízkosti. Je důležité se svým partnerem o těchto pocitech mluvit. Pokud vám není příjemné provozovat pohlavní styk, můžete pro udržení intimního vztahu zvážit jiné alternativy.

Je možné, že se se svým partnerem shodnete na tom, že ve vašem  intimním životě nebudete pokračovat. I v takovém případě je vhodné si o tom promluvit s lékařem, který vám může pomoci odhalit základní příčinu ztráty sexuální touhy.

Frontpage_mediaslider_02

Jste pečující osobou nebo čeká dialýza někoho z vašich blízkých?

Péče o osobu podstupující dialýzu změní váš život. Abyste na to byli připraveni, je dobré vědět, co můžete očekávat. Přečtěte si více o tom, co vás čeká, jak můžete svého blízkého na dialýze podpořit a proč je důležité pečovat také o sebe.

Rodina a přátelé

Kam dál?

Exercise_small_tile_600x260.png

Pohyb a dialýza

Aby byla vaše léčba co  nejúčinnější, je důležité udržovat se v dobré tělesné kondici. Přečtěte si, jak můžete zůstat při dialýze aktivní.

Traveling_small_tile_600x260.png

Cestování s dialýzou

S chronickým onemocněním ledvin můžete i nadále cestovat. Přečtěte si více o cestování na dialýze. 

Adopting_diet_600x260.png

Strava a dialýza

Vhodná ledvinová dieta může významně přispět k vaší tělesné i psychické pohodě. Přečtěte si více o stravě a dialýze.