Diagnóza dialýza: Šok pro pacienta s nemocnými ledvinami?

Selhání ledvin představuje pro člověka velikou změnu, náročnou také na psychiku. Smířit se s nutností dialýzy nebývá pro většinu pacientů jednoduché a v některých případech je zapotřebí vyhledat pomoc odborníka. Moderní medicína však nabízí způsob léčby, kdy se pacientův život na dialýze téměř neliší od toho předchozího.

psychika

Prvotní šok z diagnózy

Nástup na dialýzu přináší v životě pacienta mnoho změn. Často dochází k přechodu do jiného zaměstnání nebo ke ztrátě práce celkově. To je pro člověka veliký šok, na nějž může tělo reagovat psychickými problémy. „Tělesnou nemoc, v tomto případě nezvratné selhání ledvin, mohou doprovázet nejrůznější psychologické reakce i vážnější poruchy. Kvalitní střediska proto mají těsné napojení na psychologické a psychiatrické služby. Každý případ je pak řešen individuálně a psychiatr spolupracující s takovým pracovištěm zná indikace a omezení, která při farmakoterapii přicházejí v úvahu,“ říká MUDr. Radkin Honzák, CSc., psychiatr IKEM.

Fakt, že přechod na dialýzu je pro člověka psychicky náročné, potvrzuje i IT specialista Eduard Rindt. Přestože měl dostatek informací od své ošetřující lékařky, která mu navíc vhodnou medikací dokázala předdialyzační období prodloužit o několik let, v momentě, kdy přišla s rozhodnutím léčit pacienta dialýzou, byl to pro Eduarda šok. „Do té doby jsem konzumoval velké množství léků a držel speciální dietu, ale to bylo vše. Měl jsem pocit, že s přechodem na dialýzu budu v poloinvalidním režimu, ale vůbec to tak není, funguju úplně stejně dál. Stále hraji volejbal, chodím se bavit s přáteli, pracuji,“ říká dále Eduard, který je na peritoneální dialýze více než rok.

Správná volba dialýzy je klíčová


Velmi důležitou roli hraje doba před nástupem na dialýzu, kdy by měl pacient se svým ošetřujícím lékařem zvážit, jaká forma dialýzy pro něj bude nejvhodnější. Správná volba léčby dokáže eliminovat negativní dopad na duševní zdraví nemocného a zajistit mu tak co nejpohodlnější průběh života. Pro pacienta je totiž velmi důležité, aby mohl i přes onemocnění pokračovat ve svých oblíbených činnostech, ať už je to sport nebo cestování. „Výběr metody náhradní léčby závisí v tomto případě na míře pacientovy osobní závislosti-nezávislosti. Svobodomyslnější člověk zvolí peritoneální dialýzu, při níž bude mnohem samostatnější, je však řada lidí, kteří raději svěří odpovědnost do rukou profesionálů. Pacient se pochopitelně musí rozhodnout sám,“ uvádí dále uznávaný psychiatr. Pokud si nemocný vybere peritoneální dialýzu, může si například při cestování vyžádat od distribuční firmy dovoz roztoků, vaky a dialyzační sety na místo dovolené. Cycler se v tomto případě umístí do kufru na kolečkách, který je součástí dialyzačního setu a je vhodný i pro cestování letadlem nebo se pohodlně vejde do zavazadlového prostoru v autě.

Podpora rodiny a přátel

Významným faktorem, který dokáže ovlivnit zdraví nemocného je i v tom případě podpora přátel a hlavně rodinných příslušníků. Ta má velký vliv na pacientovu psychiku nejen v době zjištění diagnózy, ale i po dobu dialýzy nebo při následné transplantaci ledviny. „Rodina je sociální jednotka a onemocnění jednoho člena ji ovlivní celou. Je proto žádoucí rodinný přístup k léčbě, účast dalších členů rodiny při psychologických konzultacích a ze strany personálu také ochota pomoci rodině,“ dodává MUDr. Honzák.

30. srpna 2020